Adatkezelési tájékoztató a Move2U applikáció magyarországi utasainak számára

Uber Mini Magyarorszag kft.

Székhely: 1035 Budapest Szentendrei út 2/b 1 emelet 6

E-mail: uberminimagyarorszag@gmail.com

Uber Mini Magyarorszag kft

Székhely: 1035 Budapest Szentendrei út 2/b 1 emelet 6

E-mail: uberminimagyarorszag@gmail.com

Honlap:

A Uber Mini Magyarorszag kft  adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: uberminimagyarorszag@gmail.com

Az Uber Mini Magyarorszag  - mint az utazásszervezés és utazásközvetítés magyarországi felelőse - kizárólag az Adatkezelési Tájékoztató 5. pontjában meghatározott, a tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkezelések tekintetében minősül a GDPR szerinti önálló adatkezelőnek.

1. Kezelt személyes adatok köre

 • Utas neve, telefonszáma, e-mail címe.
 • Azonosításai adatai annak a készüléknek, melyre az app telepítésre került.
 • Az utas által használt készülék helymeghatározó adata, az utazás időpontja, az indulási cím és az érkezési cím.
 • Fizetéssel összefüggő adatok (beleértve az utas bankkártya számát).
 • Telefonbeszélgetés felvétele, ha telefonhíváson keresztül rendel taxit.
 • Az utas panaszában szereplő adatok.
 • Az utasnak a sofőrre/utazásra vonatkozó értékelése.

2. Adatkezelés célja

 • A személyes adatok kezelésének elsődleges célja, hogy az appon keresztül a Um
 •  kapcsolatot teremtsen az utas és sofőr között, és a Uber Mini Mgyarorszag lehető leghatékonyabban szervezze a fuvarokat.
 • A taxirendelés elfogadását követően az utas helymeghatározó adata, neve és a telefonszáma megjelenik a sofőr készülékén, lehetővé téve a sofőr általi hatékony utasfelvételt. A helymeghatározó adatot csak akkor kerül kezelésre, ha az app be van kapcsolva. Ha az utas az appot bezárja, akkor az app nem gyűjt helymeghatározó adatokat.
 • A helymeghatározó adatot felhasználhatjuk a személyszállítási szolgáltatás minőségével kapcsolatos problémák kezelésére.
 • Az elérhetőségi adatokat felhasználhatjuk arra, hogy az app frissítéséről értesítésük az utasokat.

Az utazással összefüggő adatokat a Uber Mini Magyarorszag kftfelhasználja a földrajzi lefedettség elemzésére annak érdekében, hogy a sofőröknek hatékonyabb útvonalakat ajánljanak.

A Uber Mini Magyarorszag kft

a 31/2013. (IV. 18.) Fővárosi Közgyűlési rendeletnek megfelelően biztosítja, hogy az utas rendelését a legjobb pozícióban levő személytaxival teljesítse. Ebből a célból a Uber Mini Magyarorszag kft

 • felhasználja a rendeléssel összefüggő adatokat, hogy olyan útvonalat ajánljon a sofőrnek, amely az utas tartózkodási helye közelében található.
 • Az Ön nevét, telefonszámát és e-mail címét felhasználjuk az Önnel folytatott kommunikáció során.

A Uber Mini Magyarorszag kft

 • a fizetéssel összefüggő adatokat azon célból is kezeli, hogy a sofőr nevében lebonyolítsa a fuvarszolgáltatásért teljesített fizetést. Az ügyfélszolgálattal összefüggő adatokat kizárólag indokolt esetben, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták és a személyszállítási szolgáltatás minőségével kapcsolatos problémák kezelésére használjuk fel.
 • Amennyiben panaszt küld az appon keresztül vagy más módon, akkor a panaszában írt információkat a panasz kivizsgálása céljából kezeljük.

3. Az adatkezelés jogalapja

 • A személyes adatok kezelése az utassal a taxiszolgáltatás nyújtására kötött szerződés teljesítéshez szükséges. Az app telepítésével és használatával az utas által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük. A Move2U szolgáltatás használatának előfeltétele, hogy az utas (i)telepítse az applikációt, (ii)engedélyezze a helymeghatározó adatok használatát a telefonon és (iii) elfogadja a személy adatok és a helymeghatározó adatok kezelését.

A Uber Mini Magyarorszag kftjogos érdekei alapján is sor kerülhet a személyes adatok kezelésére, így például a fizetési csalások kiszűrésével és az azzal összefüggő vizsgálatokkal kapcsolatosan.

4. Az adatkezelés címzettjei

 • Az utas személyes adatai kizárólag a fuvart teljesítő sofőr számára hozzáférhető; ebben az esetben a sofőr megismeri az utas nevét, telefonszámát és helymeghatározó adatát.
 • A fuvar teljesítését követően az utas neve és telefonszáma 24 órán át elérhető a sofőr számára annak érdekében, hogy felvehesse az utassal a kapcsolatot a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos probléma megoldásához, így például ha az utas valamilyen értéktárgyát a taxiban felejtette.
 • Mind a sofőrnek, mind a szolgáltatás minőségének utas általi értékelése anonim módon történik, a sofőr (vagy a személytaxi szolgáltatást végző partner) nem kapja meg az értékelést rögzítő utas nevét vagy telefonszámát.

Kizárólag a taxiszolgáltatás appon keresztüli nyújtásához szükséges személyes adatok kerülnek továbbításra a Uber Mini Magyarorszag kft partnereinek minősülő személytaxi szolgáltatást végző partnerek/sofőrők részére.

 • A személytaxi szolgáltatást végző partnerek/sofőrök az adatkezeléseket ugyanazon feltételek mellett végzik, ahogy azt jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
 • Az utazási összesítőből kaphat tájékoztatást azon személytaxi szolgáltatást végző partnerről, amely a személytaxi szolgáltatást nyújtotta.

5. Uber Mini Magyarorszag kft adatkezelései

A 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben és a 31/2013. (IV. 18.) Fővárosi Közgyűlési rendeletben (“Taxirendelet”) szereplő jogi kötelezettségből fakadóan a Uber Mini Magyarorszag kft megőrzi a telefonbeszélgetést, ha telefonhíváson keresztül rendel taxit. Az adatkezelés jogalapja a Uber Mini Magyarorszag kft jogi kötelezettségének teljesítése. A telefonbeszélgetéseket a Uber Mini Magyarorszag kft 3 hónapig tárolja. A Uber Mini Magyarorszag kft adatfeldolgozóként kezeli és tárolja a taxirendeléssel és a taxiszolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatokat.

Ezen adatkört a Uber Mini Magyarorszag kft felhasználhatja, amennyiben az szükséges a BKK ellenőrzéséhez, vagy a BKK részére történő adattovábbításhoz a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet és a Taxirendelet szerint. Az adatkezelés jogalapja a Uber Mini Magyarorszag kft-t terhelő jogi kötelezettség.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény ("Fgytv.") rendelkezései alapján a Uber Mini Magyarorszag kft köteles a panaszát kivizsgálni és a kivizsgálás elvégzését követően annak valamennyi releváns eredményét megőrizni. Az adatkezelés jogalapja a Uber Mini Magyarorszag kft-t terhelő jogi kötelezettség. A magyar hatóságok nyomozás vagy audit során írásbeli megkeresés útján személyes adatokat kérhetnek a Uber Mini Magyarorszag kft-tól, amely adatkéréseket a Uber Mini Magyarorszag kf-nak kötelessége teljesíteni.

6. Adatfeldolgozók, adatbiztonság és hozzáférés az adatokhoz

 • A helymeghatározó adatokat kizárólag anonimizált formában tároljuk, kivéve, ha a panasz vagy csalás kezelése miatt szükséges az adatokat az utas személyéhez köthetően felhasználni.
 • Kutatási és fejlesztési célból csak személyazonosításra alkalmatlan módon (anonimizáltan) kerülnek felhasználásra az adatok.

7. Hozzáférés, a személyes adatok helyesbítése és az adatok zárolása

 • Ön az appon keresztül hozzáférhet a személyes adataihoz, és azokat bármikor megváltoztathatja.

Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatairól, amely esetben tájékoztatást nyújtunk arról, hogy milyen személyes adatokat, milyen adatkezelés célokból és mennyi ideig kezelünk, milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel összefüggésben, valamint a felügyeleti hatósághoz ("Hatóság") címzett panasz benyújtásának jogáról. Amennyiben megítélése szerint a Uber Mini Magyarorszag kft sértette meg a jogait, úgy panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz Ön az adatkezelés korlátozását kérheti a GDPR 18. cikkében szereplő esetekben, így különösen akkor, ha az adatkezelés célja elérése érdekében már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

**8. A személyes adatok megőrzésének időtartama **

A személyes adatait a Uber Mini Magyarorszag kft annyi ideig őrzi meg, ameddig aktív felhasználói fiókkal rendelkezik. Ha a felhasználói fiókját törli, a személyes adatok törlésre kerülnek (jelen pont szabályaira figyelemmel), kivéve, ha azok megőrzés számviteli, panaszkezelési célból vagy csalás megelőzése céljából szükséges.

 • A fizetéssel összefüggő adatok az utolsó utazástól számított 3 évig kerülnek megőrzésre.
 • Kérjük vegye figyelembe, hogy az app készülékéről való törlése nem jelenti a személyes adatai törlését is.

9. A személyes adatok törlése

Kérjük vegye figyelembe, hogy a Uber Mini Magyarorszag kft a személyes adatok törlésére irányuló kérelmét csak úgy tudja végrehajtani, ha törli az Ön felhasználói fiókját. Ennek következtében Ön a továbbiakban nem tudja a törölt fiókján keresztül használni a Move2U  appot.

 • Amennyiben e-mailen keresztül kéri a személyes adatok törlését, akkor kérelmére egy hónapon belül válaszolunk és töröljük személyes adatait. Ezen határidő nyomós indok fennállása esetén meghosszabításra kerülhet.
 • Bizonyos személyes adatokat megőrizhetünk a jogi kötelezettségek teljesítése vagy a jogszabályokkal összhangban álló jogos üzleti érdekeink teljesülése érdekében.

10. Adathordozhatóság

 • Amennyiben e-mailen keresztül él adathordozhatósági kérelmével, úgy kérelmére egy hónapon belül válaszolunk és teljesítjük. Ezen határidő nyomós indok fennállása esetén meghosszabításra kerülhet. Az Ön személyazonosságának megerősítését követően továbbítjuk Önnek a személyes adatait

11. Direkt marketing és nyereményjátékok

A Uber Mini Magyarorszag kft csak a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, f) betű szerinti jogos üzleti érdeke alapján használja az Ön e-mail címét és / vagy telefonszámát direkt marketing üzenetek küldésére.

A Uber Mini Magyarorszag kft a direkt marketing üzeneteket egyediesíthet azon információk felhasználásával, hogy miként használja a Move2U szolgáltatást (a szolgáltatás igénybevételének gyakorisága, az utazással és fizetéssel összefüggő adatok). A direkt marketing üzenetek lehetnek például e-mail-ek, SMS-ek, push vagy in-app üzenetek, tartalmazhatnak promóciós kódot, vagy például olyan tájékoztatást, amely a szolgáltatás könnyebb használatát segítheti elő. Célunk, hogy Ön olyan reklámokkal találkozzon, amelyek a lehető leginkább felkelthetik az Ön érdeklődését/amelyek a lehető leginkább relevánsak Ön számára.

 • Amennyiben nem szeretne a továbbiakban direkt marketing üzeneteket kapni, akkor kérjük kattintson az e-mailek végén található leiratkozási lehetőségre (“Unsubscribe”) vagy módosítsa az appon belül a direkt marketinggel kapcsolatos beállítását.
 • A Facebookon szervezett nyereményjátékkal összefüggésben kezeljük a részvételhez szükséges adatokat, illetve közzétehetjük az Ön nevét, ha ehhez hozzájárul.
 • Az appon belül létrehozhatunk új kategóriákat is és promociókat indíthatunk az ügyféllojalitás fenntartás és növelése érdekében.

A Uber Mini Magyarorszag kft olyan marketing kapmányokat küldhet Önnek, melyek ajándékokat és egyéb marketing vagy promóciós anyagokat tartalmazhatnak.

12. Vitarendezés és jogorvoslati lehetőségek

 • A személyes adatokkal kapcsolatos kérdések megválaszolása és az esetleges viták rendezése érdekében kérjük vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal uberminimagyarorszad@gmail.com Amennyiben a megítélése szerint az adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz, vagy az Észt Adatvédelmi Felügyelőséghez (www.aki.ee) fordulhat az info@aki.ee e-mail címen.